XE NÂNG MẶT BÀN

mỗi trang
XE NÂNG MẶT BÀN ĐIỆN New

XE NÂNG MẶT BÀN ĐIỆN

Tải trọng nâng: 800 kg Chiều cao nâng cao: 1500mm Chiều cao nâng thấp: 445mm Kích thước mặt bàn: 1220*610 mm Sử dụng: thủy lực Chất lượng mới 100% Bảo hành: 12 tháng

32,000,000 VND
XE NÂNG MẶT BÀN ĐIỆN

XE NÂNG MẶT BÀN ĐIỆN

Tải trọng nâng: 800 kg Chiều cao nâng cao: 1500mm Chiều cao nâng thấp: 445mm Kích thước mặt bàn: 1220*610 mm Sử dụng: thủy lực Chất lượng mới 100% Bảo hành: 12 tháng

50,000,000 VND
XE NÂNG MẶT BÀN ĐIỆN New

XE NÂNG MẶT BÀN ĐIỆN

XE NÂNG MẶT BÀN ĐIỆN

50,000,000 VND
XE NÂNG MẶT BÀN ĐIỆN Call

XE NÂNG MẶT BÀN ĐIỆN

XE NÂNG MẶT BÀN ĐIỆN

0938 707 986
XE NÂNG BÀNTFD70 700KG/ CAO 1.5 MÉT New

XE NÂNG BÀNTFD70 700KG/ CAO 1.5 MÉT

Tải trọng nâng: 700 kg Chiều cao nâng cao: 1500m Chiều cao nâng thấp: 445mm Kích thước mặt bàn: 1220×610 mm Sử dụng: thủy lực Chất lượng mới 100% Bảo hành: 12 tháng

13,500,000 VND
XE NÂNG BÀN 350 NOBLELIFT New

XE NÂNG BÀN 350 NOBLELIFT

Tải trọng nâng: 350 kg Chiều cao nâng cao: 1300m Chiều cao nâng thấp: 445mm Sử dụng: thủy lực Chất lượng mới 100% Bảo hành: 12 tháng

6,800,000 VND
XE NÂNG BÀN WT350 New

XE NÂNG BÀN WT350

Tải trọng nâng: 350 kg Chiều cao nâng cao: 1500m Chiều cao nâng thấp: 445mm Kích thước mặt bàn: 1220×610 mm Sử dụng: thủy lực Chất lượng mới 100% Bảo hành: 12 tháng

6,500,000 VND
XE NÂNG BÀN NOBLIFT - GERMANY 500 KG New

XE NÂNG BÀN NOBLIFT - GERMANY 500 KG

Tải trọng nâng: 500 kg Chiều cao nâng cao: 900m Chiều cao nâng thấp: 300mm Kích thước mặt bàn: 815*500mm Sử dụng: thủy lực Chất lượng mới 100%

5,900,000 VND
XE NÂNG INOX New

XE NÂNG INOX

Tải trọng nâng: 300 kg Chiều cao nâng cao: 900m Chiều cao nâng thấp: 300mm Kích thước mặt bàn: 815*500mm Sử dụng: thủy lực Chất lượng mới 100% Bảo hành: 12 tháng

15,000,000 VND
XE NÂNG BÀN NOBLELIFT 750KG New

XE NÂNG BÀN NOBLELIFT 750KG

Tải trọng nâng: 750 kg Chiều cao nâng cao: 990m Chiều cao nâng thấp: 300mm Kích thước mặt bàn: 815*500mm Sử dụng: thủy lực Chất lượng mới 100%

7,500,000 VND

Top

 (0)